Aktiivisesti Sijoittavat Rahastot

Epiqus Työhyvinvointi I ("Tyhy-SIB") on Social Impact Bond (SIB) eli tulosperusteinen rahoitussopimus, jonka tavoitteena on julkisen sektorin työntekijöiden työhyvinvoinnin edistäminen ja ennaltaehkäisevien työterveyshuollon toimintakäytäntöjen vahvistaminen. Toiminnan tuloksellisuutta mitataan sairauspoissaolopäivien vähenemänä interventiota edeltäneeseen ajanjaksoon verrattuna. Epiqus Työhyvinvointi I on Pohjoismaiden ensimmäinen SIB, sekä myös EuSEF-vaatimukset täyttävä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunut rahasto.

Epiqus Kotouttaminen I ("Koto-SIB") on SIB, joka tarjoaa nopeutettua kotouttamiskoulutusta ja työllistymistä kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan Suomeen saaneille maahanmuuttajille. Vaikuttavuusmittaus tehdään ns. satunnaistetulla vertailukokeella kohde- ja vertailuryhmien verokertymien ja työmarkkinatukien eroja seuraten. Epiqus Kotouttaminen I on Euroopan suurin SIB, sekä myös EuSEF-vaatimukset täyttävä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunut rahasto.

  • Tyhy-SIB yhdistää uraauurtavalla tavalla julkisen sektorin organisaatioiden tarpeet ja laadukkaat työhyvinvoinnin edistämisratkaisut. Olemme erittäin mielissämme, että avainalueemme on edistänyt osaltaan tämän kokonaisuuden syntymistä ja että olemme siinä mukana ankkurisijoittajana.

    Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
  • Olemme erittäin mielissämme siitä, että EIF ja Epiqus voivat yhdessä parantaa yhteiskunnallisesti suuntautuneiden yritysten ja ohjelmien rahoitusmahdollisuuksia katalysoimalla yksityistä pääomaa julkisen sektorin tueksi […] EIF:n sijoituksella [Koto-SIBiin] on lisäksi myönteinen vaikutus Suomen sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen.

    European Investment Fund
  • Maahanmuuttajien nopea työllistäminen säästää valtion työmarkkinatukea ja kotoutumiskoulutuksen kustannuksia ja kasvattaa verokertymää. Koto-SIB vastaa myös sekä maahanmuuttajien että työnantajien tarpeisiin.

    Työ- ja elinkeinoministeriö

Tilatut tai suunnitteilla olevat rahastot

Kahden aktiivisesti sijoittavan SIBin lisäksi Epiqus on, konsortiossa FIMin and Lastensuojelun Keskusliiton kanssa, tuonut markkinoille kolmannen, lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointiin suuntautuvan SIBin. Tässä "Lapsi-SIBissä" tilaajana on KL-Kuntahankinnat, joka puitejärjestelyn kautta tuo Lapsi-SIBin palvelut yksittäisten kuntien saataville.

Epiqus on lisäksi luomassa uusia interventio-ohjelmia ja rahoitusrakenteita tulosperusteiselle toiminnalle mm. ikääntyneiden toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen edistämisen, vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämisen ja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn / hoitoon. Toteutettavuustutkimukset ovat lisäksi käynnissä vaikuttavuusvakuutus-tuotteesta, kehitysyhteistyön tulosperusteisesta rahoittamisesta sekä ympäristönsuojelun tulosperusteisesta rahoittamisesta.

Keskipitkän aikavälin tavoitteenamme on perustaa tulosperusteisten hankintojen ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden rahasto rahoittamaan nopeasti laajenevaa ja osaksi yllä hahmoteltua transaktioiden kirjoamme.

Eräitä Rahastosijoittajiamme

Search

EIF

Ankkurisijoittaja Koto-SIBissä.


more info

Basket

Sitra

Ankkurisijoittaja sekä Tyhy-SIBissä että Koto-SIBissä.


more info

Chat

SOK

Ankkurisijoittaja Koto-SIBissä.


more info

Phone

Tradeka

Ensimmäisen rahoituskierroksen sijoittaja Koto-SIBissä.


more info