Suomalainen vaikuttavuusinvestointirahastojen hallinnoija

Epiqus harjoittaa sijoitustoimintaa jonka tarkoituksena on mitattavan hyvinvointi- ja/tai ympäristöhyödyn aikaansaaminen taloudellisen tuoton rinnalla.
Epiqus ohjaa puolet taloudellisesta tuloksestaan yhteiskunnallisesti tai ympäristöllisesti yleishyödylliseen toimintaan.
Tärkeimpiin kumppanuuksiimme ja jäsenyyksiimme kuuluvat:

List

EuSEF

Eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitaja

Epiqus on direktiivin 2013/346/EU mukainen rekisteröity eurooppalaisten yhteiskunnaliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitaja. Epiquksen toiminta on Finanssivalvonnan valvonnan alaista.


Lisätietoja

Calendar

EIR/ESIR

Euroopan investointirahasto / Euroopan Strateginen Investointirahasto

Epiqus hyötyy EIR:n kautta saadusta Euroopan Unionin Euroopan Investointiohjelman alaisen ESIR-rahaston rahoituksesta.


Lisätietoja

Dialog

GIIN

Global Impact Investing Network

GIIN on johtava vaikuttavuusinvestointia edistävä järjestö. Jäsenyytemme merkitsee sitoutumistamme kansainvälisen vaikuttavuusinvestointiyhteisön yhteistyön syventämiseen.


Lisätietoja

Book

Yhteiskunn. yritys

Epiqus on perustettu ratkomaan yhteiskunnallisia ja ympäristöllisiä haasteita

Tarkoituksemme on edistää yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointia, ja yhtiöjärjestyksemme mukaisesti ohjaamme puolet tuloksestamme missiomme mukaisten tavoitteden toteuttamiseen.


Lisätietoja

Parrasvaloissa: Euroopan suurin SIB

Epiqus Kotouttaminen I on Social Impact Bond (SIB), joka tarjoaa nopeutettua kotouttamiskoulutusta ja työllistymistä kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille. Vaikuttavuusmittaus tehdään ns. satunnaistetulla vertailukokeella kohde- ja vertailuryhmien verokertymien ja työmarkkinatukien eroja seuraten.

Lehdistötiedote

-->